Linkler

Prof. Dr. Tahir Karadeniz ve Ekibi tarafından, ürolojik hastalıklar ve kanserler hakkında yapılan çalışmaların yayınlandığı bilimsel dergilere ait linklere erişebilirsiniz.


1) Perkütan: Bu  linke girerek (Böbrek Taşları İçin Yapılan Perkütan Cerrahi- PCNL) ile ilgili dünyada önemli bir dergide basılmış çalışmamın özetine ulaşabilirsiniz
Link: http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowAbstract&ArtikelNr=253406&Ausgabe=253867&ProduktNr=231997


2) Ortotopik Ürodinami:
Link:
http://www.turkurolojidergisi.com/sayilar/137/20-24.pdf


3) Sistektomi- Genital Organ Tutulumu:
Link:
http://www.turkurolojidergisi.com/sayilar/42/269-273.pdf


4) Radikal Sistektomi Anestezi: Bu link e girerek  dünyanın Üroloji konusundaki en saygın dergilerinden birinde basılan Mesane kanseri tedavisindeki "Radikal Sistektomi" yani "Mesaneyi çıkartma ameliyatı" ile ilgili Anestezi birimi ile yaptığımız çalışmamın özetine ulaşabilirsiniz.
Link: http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?DOI=82712&typ=pdf


5) Prostat kanseri tedavisinde yaptığımız Radikal Prostatektomi Ameliyatı ile ilgili Avrupa Üroloji Kongresinde sunduğumuz  çalışmamız.
EAU Poster 2011 Viyana
Link:
http://www.canjurol.com/abstract.php?ArticleID=&version=1.0&PMID=23783044


6) Çıkarılan lenf düğümü sayısının önemi: Importence of the number of the retrieved lymph nodes on survival...:
Bu  linke girerek Mesane Kanseri tedavisindeki en önemli ameliyat olan Mesaneyi Çıkartırken Çıkarılan  Lenf Düğümlerinin sayısının önemi ile ilgili dünyanın en önemli dergilerinden birinde basılmış çalışmamızın özetine ulaşabilirsiniz.  
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21910098


7) Lenf diseksiyonunu doğru yapmanın önemi : Significance of presacral lymph node dissecion during radical   cystoprostatectomy Bu link e girerek  Mesane Kanseri tedavisi için yaptığımız Mesaneyi Çıkarma ameliyatı sırasında lenf düğümlerini temizlemenin çok önemli olduğunu kanserli hücreleri ortaya çıkarmak için nerelerin temizlenmesi gerektiği ile ilgili dünyanın en saygın Üroloji kongresinde yayınlanan bildirimize ulaşabilirsiniz.
Link: http://www.uroweb.org/events/abstracts-online/?AID=19995


8) T1 G3? or not?:  Bu link e girerek ilk mesane kanserinde ilk TUR ameliyatının patoloji sonucu T1 High Grade (GIII) Şeklinde rapor edilen hastalarla ilgili yaptığımız çalışmanın Üroloji dünyasının en önemli kongrelerinden birinde yayınlanmış özetine ulaşabilirsiniz
Link: http://www.uroweb.org/events/abstracts-online/?AID=19997


9) Barsaktan Mesane yapılan hastaların yeni mesanelerinin incelenmesi ve sonuçları: Long term urodynamic analysis of orthotopic Studer ileal neobladder following radical cystectomy
Bu link e girerek  Mesane Kanseri nedeniyle Mesanesini çıkarıp yerine barsaktan mesane yaptığımız hastaların idrar yapabilme ve biriktirebilme özelliklerini araştırdığımız çalışmamızın dünyanın en önemli Üroloji kongresinde basılan bildirisine ulaşabilirsiniz.
Link: http://www.uroweb.org/events/abstracts-online/?AID=19996