Prof. Dr. Tahir Karadeniz Kimdir? (Biyografi)

Üroloji Uzmanı - Prof. Dr. Tahir Karadeniz

Ünvanı: Profesör

E- posta adresi: uroloji@tahirkaradeniz.com

Yabancı dil: İngilizce (İyi derecede)

Doğum yeri/yılı: Ankara, 1957

İş Adresi: Liv Hospital Ulus, Beşiktaş/İST.

Orta Lise  Öğrenim: TED Ankara Maarif Koleji

Tıp Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi   1975-1982

Tıpta Uzmanlık (İhtisas )Eğitimi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji ABD 1984-1989

Doktora Tezi: Yüzeyel Mesane Kanserinde BCG tedavisi (Türkiyede bu konudaki ilk yapılan tez çalışması olup, Türkiyenin en saygın Üroloji dergisi Türk Üroloji Dergisinde yayımlanmıştır)


Mesleki Görevler

Mecburi Hizmet: Kastamonu, Seyidiler Sağlık Ocağı hekimi, 1982-1984

Tıpta Uzmanlık (İhtisas): İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı 1984-1989

Askerlik Görevi: Denizli Askeri Hastanesinde Üroloji Uzmanı, Tbp. Asteğmen

Üroloji Uzmanı: Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, 1992-1998

Üroloji Klinik Direktörü (Üroloji Klinik Şefliği): Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, 1998-2012

Medicana International İstanbul, Beylikdüzü: 2012 - Mart 2017

Liv Hospital Ulus, Beşiktaş: Nisan 2017 -


Mesleki Deneyim ve Profil

1992 yılında Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne Üroloji Uzmanı olarak başlamış ve 1995 yılında Almanyada Heidelberg Üniversitesi Manheim Üroloji Kliniğinde aldığı eğitim sonrası Kliniğine dönmüş ve o tarihe kadar Okmeydanı Eğitim hastanesinde hiç yapılmamış: Trafik kazaları sonucu idrar yolu kopması sonucu oluşan "Uretra darlıkları" tedavisi için yapılan ameliyatlar (Uretroplasti); böbrek kanserinde böbreğin sadece kanserli bölümünün alındığı "Parsiyel Nefrektomi" ameliyatı; İlerlemiş mesane kanserinde Mesanenin alındığı "Radikal Sistektomi" ameliyatı, İdrar yolu taşlarında taşın kapalı(endoskopik) yöntemle tedavi edildiği "URS" ve "Perkütan Cerrahi (PCNL)" ameliyatı; Çocuk hastalarda görülen Vesica üreteral refu (VUR) hastalığının cerrahi tedavisi "Neosistostomi" ameliyatı gibi yenilikleri Okmeydanı Eğitim Hastanesi'ne getirmiş ve bu ameliyatlar bu klinikde daha önce yapılamazken artık rutin yapılır hale gelmiştir.

1996 yılında İlk sınavda "Üroloji Doçenti" ünvanının almış; 1998 yılında Türkiye'de ilk ve tek yapılan ÖSYM'nin hazırladığı "Klinik Şef/Şef Yardımcılığı Merkezi sınavı"derece ile kazanıp çalıştığı "Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine Üroloji Klinik Şefi (Direktörü)" olmuştur.

Okmeydanı Eğitim Hastanesi klinik şefliği sırasında 2000, 2001 ve 2002 senelerinde Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) "Kadın Ürolojisi - İdrar Kaçırma" ve "Ürolojik Kanser Cerrahisi" konularında eğitim almış; İsviçre'de Ürolojik kanser cerrahisi eğitimi ve İlerlemiş Mesane (idrar kesesi) Kanseri tedavisinde yapılan "Radikal Sistektomi ve Bağırsaktan Yapay Mesane eğitimi" almış ve kliniğine döndüğünde Prostat Kanseri tedavisindeki "Radikal Prostatektomi" ameliyatı, kadınların idrar kaçırma probleminin çözümündeki ameliyatlar ve Bağırsaktan Mesane (Yapay Mesane) ameliyatları Okmeydanı Eğitim Hastanesi'nde rutin uygulanmaya başlamıştır.

2003 yılında Avrupa Üroloji Birliği (EAU) Board sınavını kazanmıştır.

Prof. Dr. Tahir Karadeniz, 14 yıllık (1998-2012) Klinik şefliği döneminde 12 Üroloji Uzmanı yetiştirmiş bu doktorlar Tıpta Uzmanlık Eğitimini (İhtisas) Prof. Dr. Tahir Karadeniz'den almışlardır.

Günümüze kadar 30 Mesleki Kongre/Sempozyumda "Oturum Başkanı, Panelist Konuşmacı, Kurs Eğitmeni" olarak Tıpta Üroloji Uzmanlık Eğitimi (İhtisas) alan asistan doktorlara ve Üroloji Uzmanı meslektaşlarına eğitim vermiştir.

2013 yılında Profesörlüğe atanmış ve hâlen Liv Hospital Ulus'ta çalışmaktadır.


Üye Olduğu Üroloji Dernekleri

  • European Association of Urology – EAU (Avrupa Üroloji Birliği)
  • American Association of Urology - AUA (Amerikan Üroloji Birliği)
  • Türk Üroloji Derneği
  • Türk Üroonkoloji Derneği
  • Türk Androloji Derneği
  • Türk Pediatrik Üroloji Derneği

İlgili Konular: