Verilen Mesleki Eğitimler


25. Ulusal Üroloji Kongresi
6-9 Ekim 2016, Girne / Kıbrıs
Konu: Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Primer Cerrahi Sonrası Tedavi
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


AVRASYA ÜROONKOLOJİ Bahar Kongresi
29 Nisan 2016, Bursa
Konu: Radikal Prostatektomi kursu (Nasıl yapıyorum? Videolu cerrahi eğitim)
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


AHEKON 2015 (6. Uluslarlarası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi)
06 Kasım 2015, Antalya
Konu: Prostat Büyümesi (BPH) ve Prostat Kanseri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


Güncel Androloji Sempozyumu
19-22 Eylül 2012, Şanlıurfa
Konu: "Ben nasıl yapıyorum paneli: Prostat Kanseri - Açık Radikal Prostatektomi Ameliyatı"
Video Gösterimi-Konuşmacı: Tahir Karadeniz


Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8. Üroloji Yeterlik Sınavı'na Hazırlık Kursu
6 -10 Haziran 2012, Ankara
Konu: "Transitional Hücreli Kanserler ve Diversiyonlar Olgular Eşliğinde Tartışma"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8. Üroloji Yeterlik Sınavı'na Hazırlık Kursu
6 -10 Haziran 2012, Ankara
Konu: "Mesane Kanseri Tedavisinde; Radikal Sistektomi Sonrası Üriner Diversiyon"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


22. Ulusal Üroloji Kongresi
2 - 6 Mayıs 2012, Girne / Kıbrıs
Konu: Yemekte Öğrenelim Kursu Radikal Prostatektomi'yi Nasıl Yapıyorum?
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


Procedings of the 6th EURASIAN ANDROLOGY SUMMIT
15. 04. 2011, Tirana / Albania
Konu: "Cavernosal Nerve and Radical Prostatectomy: Which is the best way to protect?"
Tahir Karadeniz: Open Intrafascial Radical Prostatectomy (Prostat Kanseri Ameliyatı) Video Sunum


4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu
2 - 6 Şubat 2011, Antakya
Konu: İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Yaklaşım Oturumu,
03/02/2011
"Metastatik Renal Hücreli Karsinomda Sitoreduktif Nefrektomi ve Metaztazektomi Sonuçları"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu
2 - 6 Şubat 2011, Antakya
Panel: Prostat Kanserinde Zor Vakalar Oturumu
Panelist: Tahir Karadeniz


21. Ulusal Üroloji Kongresi
02.11.2010, İstanbul
Üroloji Hemşireleri Derneği Oturumu
Konu: Prostat Kanserli Hastanın Cerrahi Tedavisi


21. Ulusal Üroloji Kongresi
02. 11. 2010, İstanbul
Konu: Operatif Teknikler - Rekonstrüktif Teknikler - Onkoloji Video Sunum Oturumu
Oturum Başkanları: S. Albayrak, Tahir Karadeniz


21. Ulusal Üroloji Kongresi
02. 11. 2010, İstanbul
Konu: Onkoloji Alt Oturumu - Mesane Tümörlerinde Olgu Tartışmaları
Panelistler: Tahir Karadeniz, F. Özcan, R. Büyükalpelli, M. Bozlu


21. Ulusal Üroloji Kongresi
31. 10. 2010, İstanbul
Konu: Yemekte Öğrenelim Kursu - Mesane Tümörlerinde Re-TUR
Eğitmen: B. Akduman, T. Karadeniz

8. Ulusal Androloji Kongresi
22 Mayıs 2009, İzmir
Konu: Radikal Pelvik Tümör Cerrahilerinde Kavernozal Sinir En İyi Hangi Yöntemle Korunur Paneli (Video Sunumları)   Açık Radikal  Sistektomi Video Sunumu
Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Video Sunumu.


Türk Üroloji Kongresi İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
6 - 9 Aralık 2007
Konu: Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane) / Metastatik Testis Tümörleri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
2 - 9 Aralık 2006
Konu: Metastatik Testis Tümörleri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
2 - 9 Aralık 2006
Konu: Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)
Konuşmacı : Tahir Karadeniz


Türk Üroloji Yeterlililk (TUYK)  3. Hazırlık Sınavı  Eğitici olarak katılım
09. 12. 2006
Konu: Temel Ürodinami
Konuşmacı: Tahir  Karadeniz


19. Ulusal Üroloji Kongresi
12. 06. 2006
Konu: Ürotelyal Kanserler Oturumu (Böbrek/Üreter/Mesane Kanserleri)
Oturum Başkanı: Tahir Karadeniz
 


Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Üroonkoloji Sempozyumu
29 - 30 Nisan 2005
Panel 2: Prostat Kanserinde Tedavi
Oturum Başkanı ve Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Lokalize Hastalıkta Tedavi 


18. Ulusal Üroloji Kongresi
2 - 7 Ekim 2004, Antalya
Konu: Mesane Kanseri Tedavisi: Radikal Sistektomi Sonrası  Üriner Diversiyonların Komplikasyonları Nasıl Korunmalı?
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları (TUYK) Eğitici Olarak Katılım
30.06 - 04.07 2004
Konu: Testis Kanseri: Germ Hücreli Testis Tümörleri, Tedavi, İzlem, RPLND, Kemoterapi Paneli
Panelist: Tahir Karadeniz


Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
01-04 Nisan 2004
Konu: Mesane Kanseri: Üriner Diversiyonlar Oturumu
Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)


Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
16-19 Aralık 2004
Konu: Testis Tümörleri Oturumu - Metastatik (Seminom/Non Seminom) Hastalık Tedavisi
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


5. Ulusal Androloji Kongresi
05. 07. 2003
Panel: Prostat Kanseri Tedavisi : Radikal Prostatektomi Sırasında Kavernozal Sinirleri Korumanın Sırları
Panelist: Tahir Karadeniz


Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
16 -19 Ekim 2003
Konu: Mesane Kanseri Tedavisi: Üriner Diversiyonlar  Oturumu - Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane) - Tahir Karadeniz


İstanbul Üniversitesi Üroloji ABD, Androloji Bilim Dalı 2002-2003 Eğitim Programı
Arteriojenik ED ve Tedavisi - Tahir Karadeniz


Astra Zeneca - "LOKALİZE PROSTAT KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ - II"
24 Mart 2001
Konu: Pre-operatif Fizik İnceleme ve Pre-operatif Radyolojik İnceleme ile Prostat  Kanserinin Post-operatif Seyri Arasındaki İlişki - Interaktif Sempozyum
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


16. Ulusal Üroloji Kongresi
8 -12 Ekim  2000
Androloji Poster Oturumu
Başkan: Tahir Karadeniz


16. Ulusal Üroloji Kongresi
8 -12 Ekim 2000
Panel: Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Panelist: Tahir Karadeniz


Astra Zeneca - "LOKALİZE PROSTAT KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ - I"
27 Mayıs 2000
Interaktif Sempozyum:  Prostat Kanserinde Nüks
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


Schering - Plough
21. 06. 1999, The Marmara / Taksim
Konu: Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Aminoglikozidler ve Nefrotoksisite
Konuşmacılar: Doç. Dr. Halit Özsüt, Dr. Tahir Karadeniz