Videolar

Ameliyat Sonrası Hastalardan Geri Dönüşler

İleri Evre Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Ortotopik) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 70 yaşındaki hastamız Ata Bey, taburcu olduktan 9 Ay sonra görüşlerini dile getiriyor.


İleri Evre Mesane Kanseri nedeniyle Yapay (Barsaktan) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 70 yaşındaki hastamızın; taburcu olduktan 9 Ay sonra Yeni (Ortotopik) Mesanesiyle, idrar yapış gözlemi gerçekleştiriliyor.


İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Ortotopik) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 56 yaşındaki hastamız Abdullah Bey, ameliyattan 15 gün sonra görüşlerini dile getiriyor.


İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Bağırsaktan) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 61 yaşındaki hastamız Cemil Bey, taburcu olduktan 16 gün sonra görüşlerini dile getiriyor.


Yüksek Riskli (İlerlemiş) Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Bağırsaktan) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 58 yaşındaki hastamız Şemsettin Bey, taburcu olduktan 45 gün sonra görüşlerini dile getiriyor.


İlerlemiş (Yüksek Riskli) Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni "Yapay (Bağırsaktan) Mesane Ameliyatı" gerçekleştirdiğimiz 62 yaşındaki hastamız Hikmet Bey, taburcu olduktan 18 gün sonra görüşlerini dile getiriyor.


İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle 2003 yılında mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Barsaktan) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 72 yaşındaki hastamız Engin Bey, aradan geçen 12 yılın ardından bu ameliyat hakkındaki görüşlerini ve diğer merak edilen konularda tavsiyelerini dile getiriyor.


İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle Radikal Sistektomi Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 82 yaşındaki hastamız İkbal Hanım, taburcu olmadan 4 gün önce görüşlerini dile getiriyor.


İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Barsaktan) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 56 yaşındaki hastamız Melahat hanım, taburcu olmadan 1 gün önce ameliyat öncesi ve sonraki süreçleri hakkında görüşlerini dile getiriyor.


İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Barsaktan) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 50 yaşındaki hastamızın, taburcu olduktan 7 gün sonraki görüşleri.


Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tahir Karadeniz, Bilateral Sinir Koruyucu Radikal Prostatektomi Ameliyatını gerçekleştiriyor.


Yapay Mesane Ameliyatı Sonrası Hastalarımıza ait İdrar Yapış Gözlemleri

Yüksek Riskli (İlerlemiş) Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Barsaktan (Ortotopik) Mesane yapılan 58 yaşındaki hastamızın, taburcu olduktan 45 gün sonra yeni mesanesiyle idrar yapış gözlemi gerçekleştiriliyor.


İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle 2003 yılında Yapay (Barsaktan) Mesane ameliyatı yapılan 72 yaşındaki hastamızın, ameliyattan 12 yıl sonra yeni Ortotopik Mesanesiyle idrar yapış gözlemi gerçekleştiriliyor.


İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp, Yapay (Barsaktan) Mesane yapılan 69 yaşındaki hastamızın, ameliyattan 5 ay sonra yeni ortotopik mesanesiyle idrar yapış gözlemi.


Radikal Sistektomi Sonrası Ortotopik Mesane - İdrar Yapış


Bağırsaktan Yapay Mesane Ameliyatı 15 Gün Sonrası Hasta Gözlemi


Mesane Kanseri nedeniyle mesane alınıp, barsaktan yeni mesane yapılmış hastanın hastaneden çıktıktan 16 gün sonrası idrar yapış.


Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tahir Karadeniz, Mesane kanseri nedeniyle mesanesi alınıp yeniden bağırsaktan yapay mesane yapılmış 49 yaşındaki hastanın ameliyattan 15 gün sonra idrar yapma videosu.


Yapay Mesane Ameliyatından 30 gün Sonra idrar yapış gözlemi
(48 yaş erkek hasta, pTII Highgrade küçük hücreli TM 1 Ay önce Radikal Sistektomi + BLND + Ortotopik Mesane.
Patoloji raporu: Nöroendokrin küçük hücreli TM pt3a Highgrade, 26 lenf TM (-))


Bağırsaktan Yapay Mesane Ameliyatı 2 Ay Sonrası Hasta Gözlemi


İlerlemiş mesane kanseri nedeniyle 8 yıl önce mesanesi alınıp, yeni barsaktan mesane yapılan 75 yaşındaki tek böbrekli hastanın idrar yapış gözlemi


Bağırsaktan Yapay Mesane Ameliyatı 10 Yıl Sonrası Hasta Gözlemi