Yapay Mesane (Bağırsaktan Yapılan Mesane)

Mesane (idrar kesesi) kanserinin  bazı türlerinde hastalığın yegane tedavisi mesane (idrar kesesi) nin çıkarılması ile sağlanabilir.

Sitenin mesane kanseri bölümünde de belirtildiği gibi mesane kanseri eğer derine yani mesane kas tabakasına sirayet ederse, ya da kas tabakasına çok yaklaşmış çok sayıda ve büyük tümörlerin varlığında, ya da TUR Tm ameliyatı ve BCG tedavisine cevap vermeyen hastalarda buradan uzak organlara yayılım (metastaz) olma ihtimali çok yüksektir. Hasta hayatı için bu son derece olumsuz durumda tedavi amacıyla ürolojide "Radikal  Sistektomi" diye isimlendirilen mesane, prostat, meni keseleri, büyük damarlar etrafındaki lenf dokularının çıkarıldığı ameliyatı yapmak gerekir.

Mesane çıkarıldıktan sonra hastalar nasıl idrar yapacak?

Ürolojide bu amaçla birçok yöntem bulunmuştur, ancak bunların içinde en sık kullanılan yöntem  "İLEAL KONDUİT" dediğimiz  iki idrar borucuğunu (üreterler ) 12-15 cm lik bir ince bağırsak parçasının bir ucuna bağlamak, bağırsak parçasının diğer ucunu da karın cildine bağlamaktır. Üreterler den (idrar boruları) bu bağırsak parçasına gelen idrar cilde yapışan bir torbaya dolar ve torba doldukça hastalar torbayı boşaltırlar. Ortalama 2-3 günde bir cilde yapışan torbanın değiştirilmesi gerekir.

Bu eski yönteme önemli bir alternatif gelişmiş ülkelerde son 15 yıldır uygulanan, bizim de son 10-12 yıldır başarı ile uyguladığımız ürolojide "ORTOTOPİK MESANE" diye adlandırılan YAPAY MESANE=BAĞIRSAKTAN MESANE yöntemidir. Bu ameliyat tekniğinde  ince ya da kalın bağırsaklardan ya da ikisini birden kullanarak  yeni mesane yapılır. Ben İsviçre'de aldığım eğitim sonrası ince bağırsakları kullanan yöntemi yaklaşık 10-12 yıldır uyguluyorum.

Yapay (Ortotopik) Mesane

Bu ameliyatta  50 cm bağırsak ayrılıp şekli ve fonksiyonlarının  mesane (idrar kesesi) ye  benzemesi, o görevleri yerine getirebilmesi açısından kendi üzerinde birkaç defa katlanarak bir "küre" şekline getirilir. Böylece kapasitesi, yani iç hacmi idrarı depolayabilmek  amacıyla genişletilmiş olur. Küre şekline getirilmiş bağırsaktan mesanenin bir ucuna iki üreter (idrar borusu) bağlanır (anastomoz yapılır), yeni küre şekline getirilmiş bağırsaktan mesanenin diğer ucu  ise dış idrar yoluna anastomoz yapılır (bağlanır).

Bu ameliyattan sonra hastanın gündüz idrar kaçırmaması mesanenin çıkarılma ameliyatı sırasında idrar tutma kapağı (sfinkter) nın hasar görmemesine bağlıdır, cerrah bu konuda çok tecrübeli ise böyle bir olumsuzluk olmaz.

Normal sağlıklı insanın idrar kesesi (mesane) kapasitesi 400 ml civarındadır, yani normal sağlıklı bir insan bu seviyeye kadar idrarını tutabilir, yapay mesane (bağırsaktan mesane) ameliyatı yaptığımız hastalar yaklaşık 4- 6 ayda bu mesane kapasitesine ulaşıyorlar.


Bağırsaktan mesane (yapay mesane) yönteminin en önemli avantajı "hayat kalitesini düşürmemesi" ve "sosyal olarak kabul edilebilir olması" dır.

Doğru teknikle tecrübeli cerrahi ekip elinden çıkan ameliyat  hastalara şunları sağlamalıdır:

  • Hastalar gündüz uyanıkken idrar kaçırmamalı
  • İdrarlarını rahatlıkla yapabilmeli
  • Yapay mesaneleri tamamen boşalmalı, içeride idrar kalmamalı
  • İdrar kültüründe üreme olmamalı

Yapay Mesanenin Avantajları

  • Sosyal olarak kabul edilebilir olması
  • Mesanenin alınması gerekliliği doğmuş ise böyle büyük bir ameliyata hastanın karar vermesi çok kolay olmamakta ve bu gecikme hasta hayatını çok olumsuz etkilemektedir

ABD ve Avrupa'nın en önemli Üroloji kliniklerinde yapılan çok merkezli çalışmaların sonucunda teşhis konup mesanenin alınması gerekliliği doğduktan sonra  bağırsaktan mesane ameliyatı yapılacaksa ortalama karar verme süresi 3 ay iken, karında torba taşıma yöntemi önerildiğinde bunu kabul süresi ortalama 15 ay olarak bulunmuştur. Bu aradaki ciddi süre belki de hastaların hayatına mal olmaktadır.

  • İlerlemiş mesane kanserinde ameliyattan sonraki uzun dönemde dış idrar yolunda bu hastalığın tekrar görülme (nüks etme) ihtimali  yapay mesane (bağırsaktan mesane ) de %2.8 iken, torba takılan yöntemde %11.2 dir. Bu muhtemelen bağırsaktan oluşan salgıların koruyucu, engelleyici etkisine bağlıdır
  • Yüksek riskli TI G3 (TI High Grade) mesane kanserlerinde tümör mesane içinde çok yaygın ise 3 ayda bir TUR Tm ameliyatı, Sistoskopi ameliyatı gibi çok yakın takip gerektirir; bunun dışında idrar kesesi içine tatbik edilen BCG nin ciddi olumsuz etkileri söz konusu olabilir.

Bu tip hastalar bu tekniğe daha rahatlıkla karar vermektedirler.

Ameliyat Sonrası Süreç

Önceleri makul bir süre idrar tutamayabiliyorlar, ancak bu en fazla 2-3 hafta sürüyor. Önceleri birkaç ay her 2 saatte bir idrar tam dolmasa bile yapay mesanelerini boşaltmalarını istiyoruz. Zamanla yapay mesanelerinin kapasitesi normale yaklaştıkça buna gerek kalmıyor.

Hastalar geceleri önceleri 1.5-2 saatte bir uyanıp idrar yapıyorlar, eğer bunu yapmazlarsa gece idrar kaçıyor, ya da gece prezervatif sonda takıyorlar. Zaman ilerledikçe gece saat kurup uyanma aralıkları da artıyor.

Yapay Mesane (Bağırsaktan Yapılan Mesane) İle İdrar Yapmak

Bu konuda ne yazık ki bu ameliyatı bilmeyen başka meslektaşlarımızın yanlış bilgilendirmesi ile hastalarımızda bir endişe oluyor. Ancak böyle bir şey asla bizim hastalarımız için söz konusu değil; bunu hastalarımıza gösterebilmek ve onların endişelerini bitirmek amacıyla bu ameliyatı uyguladığımız hastalarımızın idrar yapmalarını video kaydı yapıp hem bu sayfaya hem de youtube.com'a (Barsaktan mesane ameliyatı sonrası hastalarımıza ait idrar yapış videoları) koydum.

Bu hastalarım arasında 13 yıl önce yapılan ve 1 ay önce yapılan çeşitli hastalarımın idrar yapma çekimlerini özellikle koydum; çünkü uzun zaman diliminde nasıl idrar yapacağım, sonda takmak zorunda mı kalacağım gibi endişeler sona ersin.

28 yaşındaki en genç hastamızın; ameliyat sonrası 2. Ayda Yeni (Ortotopik) Mesanesiyle, idrar yapış gözlemi

İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle Bağırsaktan (Yapay) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 28 yaşındaki en genç hastamızın; ameliyat sonrası 2. Ayda Yeni (Ortotopik) Mesanesiyle, idrar yapış gözlemi gerçekleştiriliyor.

47 yaşındaki hastamızın; taburcu olduktan 3 Gün sonra Yeni (Ortotopik) Mesanesiyle, idrar yapış

İleri Evre Mesane Kanseri nedeniyle Yapay (Bağırsaktan) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 47 yaşındaki hastamızın; taburcu olduktan 3 Gün sonra Yeni (Ortotopik) Mesanesiyle, idrar yapış gözlemi gerçekleştiriliyor.

70 yaş Erkek hasta; taburcu olduktan 9 Ay sonra Yeni (Ortotopik) Mesanesiyle, idrar yapış

İleri Evre Mesane Kanseri nedeniyle Yapay (Barsaktan) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 70 yaşındaki hastamızın; taburcu olduktan 9 Ay sonra Yeni (Ortotopik) Mesanesiyle, idrar yapış gözlemi gerçekleştiriliyor.

58 yaş Erkek hasta, taburcu olduktan 45 gün sonra yeni mesanesiyle idrar yapış gözlemi

Yüksek Riskli (İlerlemiş) Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Barsaktan (Ortotopik) Mesane yapılan 58 yaşındaki hastamızın, taburcu olduktan 45 gün sonra yeni mesanesiyle idrar yapış gözlemi gerçekleştiriliyor.

72 yaş Erkek hasta, ameliyattan 12 yıl sonra yeni Ortotopik Mesanesiyle idrar yapış gözlemi

İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle 2003 yılında Yapay (Barsaktan) Mesane ameliyatı yapılan 72 yaşındaki hastamızın, ameliyattan 12 yıl sonra yeni Ortotopik Mesanesiyle idrar yapış gözlemi gerçekleştiriliyor.

49 yaş Erkek hasta, ameliyattan 15 gün sonra idrar yapma videosu

Mesane kanseri nedeniyle mesanesi alınıp yeniden bağırsaktan yapay mesane yapılmış 49 yaşındaki hastanın ameliyattan 15 gün sonra idrar yapma videosu.

8 yıl önce mesanesi alınıp; yeni Barsaktan Mesane yapılan 75 yaşındaki tek böbrekli hastanın idrar yapış gözlemi

İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle 8 yıl önce mesanesi alınıp; yeni Barsaktan Mesane yapılan 75 yaşındaki tek böbrekli hastanın idrar yapış gözlemi


Yapay Mesane Ameliyatı Sonrası Hastalardan Geri Dönüşler

64 yaşındaki hastamız Neriman Hanım, taburcu olduktan 13 Gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Ortotopik) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 64 yaşındaki hastamız Neriman Hanım, taburcu olduktan 13 Gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

28 yaşındaki en genç hastamız M. Emin Bey, ameliyat sonrası 2 Ayda görüşlerini dile getiriyor.

İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Ortotopik) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 28 yaşındaki en genç hastamız M. Emin Bey, ameliyat sonrası 2 Ayda görüşlerini dile getiriyor.

68 yaşındaki hastamız Sureyya Bey, taburcu olduktan 12 Gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Ortotopik) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 68 yaşındaki hastamız Sureyya Bey, taburcu olduktan 12 Gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

47 yaşındaki hastamız Nihat Bey, taburcu olduktan 3 Gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

İleri Evre Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Ortotopik) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 47 yaşındaki hastamız Nihat Bey, taburcu olduktan 3 Gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

50 yaşındaki hastamız Cavit Bey, taburcu olduktan 7 Gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

İleri Evre Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Ortotopik) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 50 yaşındaki hastamız Cavit Bey, taburcu olduktan 7 Gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

70 yaşındaki hastamız Ata Bey, taburcu olduktan 9 Ay sonra görüşlerini dile getiriyor.

İleri Evre Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Ortotopik) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 70 yaşındaki hastamız Ata Bey, taburcu olduktan 9 Ay sonra görüşlerini dile getiriyor.

56 yaşındaki hastamız Abdullah Bey, ameliyattan 15 gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Ortotopik) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 56 yaşındaki hastamız Abdullah Bey, ameliyattan 15 gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

61 yaşındaki hastamız Cemil Bey, taburcu olduktan 16 gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Bağırsaktan) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 61 yaşındaki hastamız Cemil Bey, taburcu olduktan 16 gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

58 yaşındaki hastamız Şemsettin Bey, taburcu olduktan 45 gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

Yüksek Riskli (İlerlemiş) Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Bağırsaktan) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 58 yaşındaki hastamız Şemsettin Bey, taburcu olduktan 45 gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

62 yaşındaki hastamız Hikmet Bey, taburcu olduktan 18 gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

İlerlemiş (Yüksek Riskli) Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni "Yapay (Bağırsaktan) Mesane Ameliyatı" gerçekleştirdiğimiz 62 yaşındaki hastamız Hikmet Bey, taburcu olduktan 18 gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

72 yaşındaki hastamız Engin Bey, aradan geçen 12 yılın ardından görüşlerini ve tavsiyelerini dile getiriyor.

İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle 2003 yılında mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Barsaktan) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 72 yaşındaki hastamız Engin Bey, aradan geçen 12 yılın ardından bu ameliyat hakkındaki görüşlerini ve diğer merak edilen konularda tavsiyelerini dile getiriyor.

82 yaşındaki hastamız İkbal Hanım, taburcu olmadan 4 gün önce görüşlerini dile getiriyor.

İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle Radikal Sistektomi Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 82 yaşındaki hastamız İkbal Hanım, taburcu olmadan 4 gün önce görüşlerini dile getiriyor.

56 yaşındaki hastamız Melahat hanım, taburcu olmadan 1 gün önce ameliyat öncesi ve sonraki süreçleri hakkında görüşlerini dile getiriyor.

İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Barsaktan) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 56 yaşındaki hastamız Melahat hanım, taburcu olmadan 1 gün önce ameliyat öncesi ve sonraki süreçleri hakkında görüşlerini dile getiriyor.

50 yaşındaki hastamız Ali Bey, taburcu olduktan 7 gün sonra görüşlerini dile getiriyor.

İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp; yerine yeni Yapay (Barsaktan) Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 50 yaşındaki hastamız Ali Bey, taburcu olduktan 7 gün sonra görüşlerini dile getiriyor.


Yapay Mesane Ameliyatı hakkında Bilgilendirici Uzman Videoları

Prof. Dr. Tahir Karadeniz, Mesane Kanseri hakkında merak edilen sıkça sorulan sorulara video eşliğinde yanıt veriyor.

Yapay Mesane (Bağırsaktan Mesane) nedir? Nasıl yapılır?

Yapay Mesane (Bağırsaktan Mesane), kadın ve erkek herkes için uygun mudur?

Yapay Mesane, kişinin kendi mesanesi gibi gerçek işlevini gösterir mi?

Yapay Mesane Ameliyatı Sonrası hastayı neler bekliyor?

Yapay Mesane ameliyatından sonra hastanın günlük yaşama dönmesi ne kadar sürer?

Yapay Mesane Ameliyatı, kadın hastalara yapılabilir mi?